Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt nätverk

LU Land är en öppen plattform. Vi bjuder in forskare från olika discipliner och samhällsaktörer från berörda sektorer och myndigheter med intresse för hållbar markanvändning att genom dialog och samverkan delta i arbetet med att utveckla en hållbar markanvändning.

Sedan start består LU Land av ett 60-tal forskare från Lunds universitet och 27 samverkanspartner från olika delar av samhället. Forskarna kommer från 11 institutioner vid 5 fakulteter, och representerar discipliner som naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, teknik och humaniora.

Bland våra samverkanspartner återfinns allt från statliga myndigheter, regioner och kommuner, till företag, markägare och intresseorganisationer med representanter för både samhälleliga och privata intressen. 

Genom olika aktiviteter har LU Lands nätverk vuxit stadigt och i dagsläget har närmare 150 organisationer deltagit i våra event eller projekt på olika sätt. 

Samverkanspartners

 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON
 • Energikontoret Skåne
 • Energimyndigheten
 • Havs & Vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholms kommun
 • Jordbruksverket
 • K2
 • Kristianstad kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lunds kommun
 • Lunds Stift
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö stad
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Region Skåne
 • RISE
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skogsstyrelsen
 • Sustainable Business Hub
 • Södra Skogsägarna
 • Trelleborgs kommun