Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inspelningar av LU Lands frukostseminarier

Våra frukostseminarier syftar till att lyfta samhällsaktuella utmaningar med koppling till hållbar markanvändning, belysa dessa från olika perspektiv och genom en konstruktiv dialog med de aktiva och publiken diskutera möjliga vägar framåt.

Med start höstterminen 2023 spelar vi in presentationerna under LU Lands frukostseminarier. Efterföljande frågestund spelas inte in, detta främst för att främja ett öppet samtalsklimat, och för att erbjuda ett mervärde för de som deltar live. Nedan hittar du länkar som tar dig direkt till aktuellt seminarium:

LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar?

LU Land frukostseminarium #24: Kolinlagring i jordbruksmark – möjligheter och hinder för genomförande

LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar?

Vid detta webbinarium fick vi höra om vad som behövs för att följa upp artbevarande, vad nyckelbiotopsinventeringen haft för roll för i detta arbete, och hur långt man kan nå med existerande miljöövervakningsprogram. Vi får också en insyn i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om höga naturvärden.

Program:

Artbevarande i skogen – vad krävs för en bra uppföljning?
Ola Olsson, Lunds Universitet

Kunskapsunderlag om höga naturvärden – pågående arbete på Skogsstyrelsen
Erik Kretz, Skogsstyrelsen

LU Land frukostseminarium #24: Kolinlagring i jordbruksmark – möjligheter och hinder för genomförande

Flera rapporter, bland andra från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), har fastslagit att markanvändningen står för en betydande andel av koldioxidutsläppen både globalt och i Sverige. Att minska koldioxidutsläppen och öka kolinlagring i mark är därför avgörande i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Kollagring i jordbruksmark uppmuntras i flera aktuella policyprocesser på EU-nivå, till exempel LULUCF-förordningen och den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Men vilka metoder finns det egentligen för att minska utsläpp och öka kolinlagring i jordbruksmark, och hur effektiva är dem? Det var frågor som diskuterades vid detta frukostseminarium.

Program 

Metoder för kolinlagring i jordbruksmark
Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Återvätning av organogen jordbruksmark minskar utsläpp av klimatgaser
Åsa Kasimir, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs Universitet

Hinder, möjligheter och incitament för kolinlagring i praktiken
Daniel Emitslöf, Lantbrukare och vice ordförande för Skånes nötköttsproducenter

Moderator: Marianne Hall, forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap