Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om LU Land

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land - Markanvändning för en hållbar framtid är en plattform som samlar forskare och samhällsaktörer i syfte att identifiera, diskutera och hitta lösningar till aktuella utmaningar relaterade till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar markanvändning. Vår vision är att genom dialog och samverkan överbrygga de befintliga sektors- och ämnesgränserna, och tillsammans lösa de ofta komplexa samhällsutmaningarna som uppstår på vägen mot en hållbar markanvändning.

LU Land startade 2019 som ett tematiskt samverkansinitiativ och var finansierat av Lunds universitet mellan 2019 och 2022. Just nu drivs LU Land vidare inom ramen för samverkansarbetet i det strategiska forskningsområdet BECC. Vi involverar mer än 60 forskare från fem fakulteter och 11 institutioner vid Lunds universitet och 27 officiella samarbetspartners.

Detta får du som deltagare ut av att vara med i LU Land

Vi är en öppen plattform som välkomnar alla med intresse för hållbar markanvändning att ta kontakt och delta i våra aktiviteter och vårt arbete för en hållbar framtid. 

Så kan du bidra

Du kan bidra till LU Land med markanvändningsrelaterade idéer kring till exempel:

  • utmaningar
  • kunskapsbehov
  • samverkansprojekt
  • aktuella händelser
  • synteser eller policy briefs
  • utbildningar

Detta får du

I gengäld får du tillgång till:

  • ett unikt nätverk av forskare och samhällsaktörer med intresse för markanvändningsfrågor
  • möjlighet att synliggöra ditt eget arbete genom att nyttja plattformens olika aktiviteter
  • kompetensutveckling 
  • stöd i att hitta relevanta kontakter och samverkanspartners

 

Vi var intresserade av kolsänkor och behövde mer kunskap. Så inleddes vår samverkan med LU Land som utöver åtgärder resulterade i att vi fick in mål om kolinlagring i vårt miljöprogram. LU Lands frukostseminarier är också ett unikt sätt att få fortbildning på. Jag följer dem slaviskt.
Kristina Fontell, miljöstrateg, Lunds kommun