Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?

Frågan vad vi ska använda marken till handlar både om hur stor andel av olika markanvändningstyper vi vill ha, och var denna markanvändning ska ske.

Byggande av bostäder och infrastruktur påverkar jord- och skogsbruk, friluftsliv och naturvård, men omfattningen varierar beroende på var byggandet sker. Naturvårdsområden konkurrerar med produktion av exempelvis mat, fiber och energi. Hur stor konflikten blir beror på var produktionen sker. 

Klimatförändringarna leder till att förutsättningarna för markanvändning ändras, vilket ställer ytterligare krav på att optimera markanvändningen för att samtidigt kunna bevara den biologiska mångfalden, säkra matproduktionen och anpassa samhällets förutsättningar att möta ett förändrat klimat. För att identifiera innovativa lösningar krävs ett helhetsperspektiv som bara kan uppnås i samverkan mellan aktörer som representerar olika sektorer och forskningsdiscipliner, och som fokuserar på ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser av markanvändning.

Temaledare

Prof. Pål Börjesson

Information om Pål Börjesson i Lunds universitets forskningsportal
e-post: pal [dot] borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Prof. Yann Clough

Information om Yann Clough i Lunds universitets forskningsportal
e-post: yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se