Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Som ett nätverk för samverkan syftar LU Lands verksamhet i grunden till att stödja forskare och initiativ till nya forskningsprojekt, och att göra den forskning som bedrivs inom nätverket mer samhällsrelevant. LU Land är därmed en brygga mellan forskningen och praktiken.

Stärker kopplingen mellan forskning och praktik

För att vara ett relevant nätverk med en stark förankring i båda forskningen och praktiken, så arbetar vi med ett antal olika metoder inom LU Land.

Omvärldsbevakning

Vi arbetar med omvärldsbevakning kring pågående policyprocesser och med dialog med samhällsaktörer för att identifiera samhällsrelevanta frågeställningar, händelser och processer där nätverkets forskning kan bidra.

Vi samlar aktuella utlysningar med fokus på samverkan och tipsar forskare och aktörer inom nätverket om dessa för att stimulera fler ansökningar om projekt med anknytning till markanvändning.

Mötesplatser

Vi skapar olika former av mötesplatser för att främja dialogen mellan forskning och samhälle. Vi arrangerar seminarie- och föreläsningsserier för att lyfta aktuella och samhällsrelevanta ämnen och belysa dessa utifrån olika perspektiv. Vi bjuder också in till workshopar och fördjupad dialog med relevanta aktörer för att möjliggöra samtal där forskare och samhällsaktörer kan diskutera samarbeten. Vi inspirerar forskare till att jobba mer transdisciplinärt och i samverkan genom inspirations- och mingelevent.

Stöd till forskare

Vi vill särskilt uppmuntra och stötta yngre forskare som vill jobba i samverkansprojekt, till exempel genom individuellt stöd vid ansökningsskrivande och mentorskap. Tillsammans med andra aktörer bjuder vi även in forskare till inspirationsevent och seminarier med fokus på samverkan och transdisciplinära projekt inför större utlysningar.