Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreläsningsserie om vilda pollinatörer

Föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer - vad säger forskningen?” var ett samarrangemang mellan LU Land och Länsstyrelsen Skåne som avslutades 2022. Hösten 2023 tas samarbetet upp igen med en ny föreläsningsserie om funktionella landskap.

Föreläsningsserien genomfördes inom ramen för regeringsuppdraget som under 2020-2022 syftade till att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer i Sverige. Ämnet för den nya föreläsningsserien som börjar hösten 2023 kommer att handla om funktionella lanskap.

Nedan hittar du exempel på teman för tidigare föreläsningar:

  • Pollinatörernas värde för växter och människor
  • Bra att veta om vilda pollinatörer
  • Urbana pollinatörer
  • Är anlagda blomremsor ett effektivt verktyg för att gynna vilda pollinatörer?
  • Hur kan vi bättre nyttja vägkanter för att gynna vilda pollinatörer?
  • Antal och mångfald av vilda pollinatörer – ett resultat av hur vi brukar marken
  • Träd som resurs för vilda polinatörer
  • Övervakning av pollinatörer - varför, var och hur?
  • Konkurrens mellan vilda bin och honungsbin.