Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur intensivt ska landskapen brukas?

Hur mycket mat, virke och bioenergi som produceras per yta inom jord- och skogsbruk, beror på hur marken brukas. Ett intensivt brukande ökar skörden och kan minska behovet av mark, som då frigörs för andra ändamål. Å andra sidan är ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk beroende av ekosystemtjänster som kan påverkas negativt av intensivt brukande.

Skogs- och jordbrukslandskap bidrar med många andra värden än produktion av mat och biomassa, värden som kan minska om produktionen är alltför intensivt. Betydelsen av en del av dessa värden och tjänster, till exempel kolinlagring och vattenreglering, påverkas dessutom av klimatförändringarna.

Detta tema hanterar frågor om hur avvägningar mellan olika ekosystemtjänster kan göras i multifunktionella landskap. Detta så att vi kan producera mat, virke och bioenergi samtidigt som biologisk mångfald, vattenkvalitet, klimatreglering och andra ekosystemtjänster främjas och miljömålen uppnås. En viktig fråga handlar om hur skogen ska brukas för att producera biomassa, bidra till klimatnytta på kort och lång sikt och bibehålla den biologiska mångfalden. En annan viktig fråga är hur jordbruk och skogsbruk ska klimatanpassas för att säkertställa uthållig biomassaproduktion. Arbetet i detta tema kräver landskapsansatser, med forskning från en rad vetenskapliga discipliner och aktörssamverkan över sektorsgränserna.

Temaledare

Dr. Cecilia Akselsson

Information om Cecilia Akselsson i Lunds universitets forskningsportal
E-post: cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Prof. Pål Axel Olsson

Information om Pål Axel Olsson i Lunds universitets forskningsportal
E-post: pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se