Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Lands tre teman

Arbetet med markanvändningsfrågor både i Sverige och internationellt sker idag ofta uppdelat i befintliga sektorer och vetenskapliga discipliner. De intresse- och målkonflikter som uppstår i samband med markanvändningen, är däremot komplexa och inkluderar inte sällan aspekter från olika sektorer eller discipliner. Detta gör att utmaningar som spänner över dessa traditionella sektors- eller disciplingränser sällan lyfts och diskuteras.

LU Lands arbete syftar specifikt till att föra samman aktörer från olika sektorer, samhällsintressen och vetenskapliga discipliner, och därmed överbrygga befintliga ämnesgränser. Målet är att lyfta och diskutera aktuella målkonflikter i ett helhetsperspektiv, och genom konstruktiv dialog och samverkan hitta lösningar till de utmaningar som samhället står inför på vägen mot en hållbar markanvändning. 

För att uppnå detta, är vårt arbete organiserat i sektorsövergripande teman, som fokuserar på tre viktiga aspekter inom markanvändningen:

  • Tema 1: Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
  • Tema 2: Hur intensivt skall landskapen brukas?
  • Tema 3: Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?