Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan till: LU Land frukostseminarium #25: Bete och biologisk mångfald

Bete är en nyckelåtgärd för att bevara naturbetesmarker, som är några av Sveriges viktigaste livsmiljöer ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Idag blir dock många värdefulla marker överbetade eller växer igen på grund av suboptimalt betestryck. För att skapa innovativa, mer lönsamma betessystem, pågår försök med virtuella stängsel.