Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

6

dec

LU Land frukostseminarium #25: Bete och biologisk mångfald - kan vi förbättra naturvärden genom anpassningar i betestryck och innovationer i betessystem?

6 december 2023 08:30 till 09:30 | Föreläsning
En ko betar på en äng

Bete är en nyckelåtgärd för att bevara naturbetesmarker, som är några av Sveriges viktigaste livsmiljöer ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Idag blir dock många värdefulla marker överbetade eller växer igen på grund av suboptimalt betestryck. För att skapa innovativa, mer lönsamma betessystem, pågår försök med virtuella stängsel.

Om evenemanget

Plats:

Digitalt via Zoom (möteslänken skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Målgrupp:

Forskare, samhällsaktörer och intresserad allmänhet

Kontakt:

juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se